Globalisering

Utviklingen av IKT har for en lang tid preget næringslivet og industriproduksjonen på et høyt nivå. Industrielle prosesserer begynte å bli mer og mer automatisert siden den første industrielle revolusjonen. Det automatisering dreier seg om er forskjellige måter til å få diverse ting til å fungere uten eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Det er viktig å oppnå mer nøyaktighet og bedre kvalitet i produksjon enn det et menneske klarer i en tilvirkningsprosess som ofte er preget av høy hastighet (Amdam m.fl. 2007).

På 1960-tallet og fremover så ble elektronikk og data introdusert og eksponert mer. Med dette så ble kommunikasjon forbedret og har ført til at næringslivet har muligheten til å organisere seg på en bedre og lettere måte, som for eksempel at det er lettere å kommunisere og samarbeide over lengre avstander. Utviklingen av IKT-basert næringsliv og utviklingen av den internasjonale markedsøkonomien drar begge i den samme retningen, i retningen mot en global økonomi.

Foto: https://www.pexels.com royalty free bilder.

Det siste tiåret har det vært en stor vekst i globale foretak. En økt maktkonsentrasjon i større konserner med omsetningsvolum som overgår bruttonasjonalproduktet i en rekke statsdannelser. Selv om det er en mer enhetlig verdensøkonomi i år 200 enn i forrige århundre, så er det fortsatt noen land og regioner som er mer viktig enn andre i det globale systemet, og som i mindre grad er dermed sårbare for uro. I denne sammenhengen så har USA en meget sterk posisjon. Den gamle globale alderen var for det meste dominert i Europa og USA, men i nyere tider så har det spredt seg lengre rundt i verden. Dette er på grunn av politisk vilje og avtaler (Amdam m.fl. 2007).

”Globaliseringen blir en nykolonialisme som skapes gjennom en ”de facto” Morgenthau-plan: En koloni er grunnleggende sett et land som kun får lov å produsere råvarer” (Reinert, 2008, 187). I mer moderne tid, står vi ovenfor problemer som ikke oppsto tidligere. Det er nå mye vanskeligere å reprodusere industrielle ting. Selv om dagens ideologi må vike for forferdelse over de økonomiske forbrytelsene som har blitt gjort i globaliseringens navn, i deler av verdens økonomiske periferi, denne reverseringen av prosessene er nå mye vanskeligere enn det var i 1947 (Reinert 2008).

Med globalisering og kontakt med verden, er det mye lettere å kommunisere når det gjelder hva som helst og med et marked så har du mulighet til å tjene store penger ved å selge landets ressurser til andre land. For eksempel Norge som selger olje og nå har mulighet til å gi alle statsborgere sosiale ordninger og helseforsikring. Hvis en norsk statsborger blir skadet så har personen alltid en sykeseng klar.

Kilder:

Reinert, Erik S.2004. Global økonomi. Oslo: Spartacus forlag. ISBN: 8243003312. Kapittel 1. Innledning (35 sider). Tilgjengelig som e-bok via Spartacus forlag.

Amdam, Rolv Petter, Haakon Gran, Svein Olav Hansen og Knut Sogner. 2005. Markedsøkonomiens utvikling. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.


One Reply to “Globalisering”

Leave a Reply to Nigel Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *