Automatisering – Fordeler og ulemper

For en virksomhet eller en arbeidsgiver er det utallige fordeler med automatisering. Det reduserer kostnadene i produksjonen og ofte blir resultatet like nøyaktig eller bedre. I Norge så fokuserer eksportfirmaer også på automatisering på grunn av at de vil holde med utviklingen av automatisering. Det blir også støttet av regjeringen siden de har et stort fokus på dette. Automatisering benyttes på alle områder hvor det kan være ønskelige å erstatte den menneskelige hånden med fungerende virkemidler som systemer, innen for eksempel kontor og industri (Andersen 2015).

Det er positivt på grunnlaget av at det kutter ned nødvendigheten til å ha store mengder ansatte. Dette kan også være negativt for mennesker, siden automatisering kutter ned jobber som folk kunne ha hatt. For eksempel Foxconn fabrikken i Kina som lagde telefoner kuttet ned 60 000 ansatte på grunn av at de hadde byttet fokus over til automatisering i 2016. I dette tilfelle hadde de investert i roboter. ”Selskapet har lykkes med å redusere lønnskostnadene, sier Xu Yulian, leder for Kunshan-myndighetens publisitetsavdeling.” (Brombach 2016). Dette gjør det mulig for virksomheten til å fokusere på andre elementer i firmaet, og får nye investerings muligheter. Siden det er billigere for firmaet å investere i dyre roboter og teknologi enn å betale arbeidslønn til alle ansatte i lengre tid.

Foto: www.pexels.com royalty free bilder

Den industrielle utviklingen innen automatisering har ført til en god del nye positive virkemidler. Utslitte arbeidere har blitt avløst og frigjort for å gjøre nye oppgaver. Samtidig som produktiviteten øker når den er robotisert. ”Negative konsekvenser, slik som avfolkningen av bygdene har også fulgt med, men summa summarum har automatisering utvilsomt vært positivt” (Jordal 2017). Jordal mener at menneskene som har mistet jobben vil ta til seg de nye jobbene som automatisering starter, og vil bli vant til sin nye jobb. Derfor vil alt negativt med automatisering bli positivt (Jordal 2017).

”Automatisering vil fortsette å legge press på lønnen til de som er underkvalifiserte og dermed påvirker innvirkningen til de mellomkvalifiserte ansatte . Derimot øker potensiell avkastning til de mer kvalifiserte og tilpasningsdyktige ansatte” (Treanor, 2016). Dette kan føre til konsekvenser for personalet som er underkvalifisert. I følge Treanor så er det en mulighet at syv millioner mennesker kan miste jobben sine i løpet av de neste fem årene, fleste av de syv millionene er kvinner. Treanor kaller dette den fjerde industrielle revolusjonen (Treanor 2016).

Kilder:

Treanor, Jill. 2016. “Fourth industrial revolution set to benefit richest, UBS report says”. The Guardian 19. jan 2016.Lesedato 1. februar 2018:

Jordal, Chase Alexander. 2017.

SNL

Globalisering

Utviklingen av IKT har for en lang tid preget næringslivet og industriproduksjonen på et høyt nivå. Industrielle prosesserer begynte å bli mer og mer automatisert siden den første industrielle revolusjonen. Det automatisering dreier seg om er forskjellige måter til å få diverse ting til å fungere uten eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Det er viktig å oppnå mer nøyaktighet og bedre kvalitet i produksjon enn det et menneske klarer i en tilvirkningsprosess som ofte er preget av høy hastighet (Amdam m.fl. 2007).

På 1960-tallet og fremover så ble elektronikk og data introdusert og eksponert mer. Med dette så ble kommunikasjon forbedret og har ført til at næringslivet har muligheten til å organisere seg på en bedre og lettere måte, som for eksempel at det er lettere å kommunisere og samarbeide over lengre avstander. Utviklingen av IKT-basert næringsliv og utviklingen av den internasjonale markedsøkonomien drar begge i den samme retningen, i retningen mot en global økonomi.

Foto: https://www.pexels.com royalty free bilder.

Det siste tiåret har det vært en stor vekst i globale foretak. En økt maktkonsentrasjon i større konserner med omsetningsvolum som overgår bruttonasjonalproduktet i en rekke statsdannelser. Selv om det er en mer enhetlig verdensøkonomi i år 200 enn i forrige århundre, så er det fortsatt noen land og regioner som er mer viktig enn andre i det globale systemet, og som i mindre grad er dermed sårbare for uro. I denne sammenhengen så har USA en meget sterk posisjon. Den gamle globale alderen var for det meste dominert i Europa og USA, men i nyere tider så har det spredt seg lengre rundt i verden. Dette er på grunn av politisk vilje og avtaler (Amdam m.fl. 2007).

”Globaliseringen blir en nykolonialisme som skapes gjennom en ”de facto” Morgenthau-plan: En koloni er grunnleggende sett et land som kun får lov å produsere råvarer” (Reinert, 2008, 187). I mer moderne tid, står vi ovenfor problemer som ikke oppsto tidligere. Det er nå mye vanskeligere å reprodusere industrielle ting. Selv om dagens ideologi må vike for forferdelse over de økonomiske forbrytelsene som har blitt gjort i globaliseringens navn, i deler av verdens økonomiske periferi, denne reverseringen av prosessene er nå mye vanskeligere enn det var i 1947 (Reinert 2008).

Med globalisering og kontakt med verden, er det mye lettere å kommunisere når det gjelder hva som helst og med et marked så har du mulighet til å tjene store penger ved å selge landets ressurser til andre land. For eksempel Norge som selger olje og nå har mulighet til å gi alle statsborgere sosiale ordninger og helseforsikring. Hvis en norsk statsborger blir skadet så har personen alltid en sykeseng klar.

Kilder:

Reinert, Erik S.2004. Global økonomi. Oslo: Spartacus forlag. ISBN: 8243003312. Kapittel 1. Innledning (35 sider). Tilgjengelig som e-bok via Spartacus forlag.

Amdam, Rolv Petter, Haakon Gran, Svein Olav Hansen og Knut Sogner. 2005. Markedsøkonomiens utvikling. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget.


Det sosiale kreditt systemet til Kina.

Hvordan kommer vi til å bli behandlet når vi vil kjøpe bolig, bil og trenger lån eller skal skaffe deg en ny jobb? Hvis vi går i Kina sine fotspor så vil vi bli rangert av hva vi publiserer på sosiale medier, hva andre mener om oss og hvem vi omhandler oss med. Det vil ikke bare handle om erfaring og teoretisk kunnskap men nå vil alle se din sosiale side. Hvis du har sett Black Mirror sin episode “Nosedive” så er det en lignende teknologi som nå finnes i Kina og kan ha muligheten til å bli innført over hele verden.

Her er en video som forklarer “China’s Social Credit System” med eksempler fra episoden Nosedive fra Black Mirror.

Dette systemet kan anses som en massiv overvåkning som bruker ”big data analysis teknologi”

Implikasjoner for innbyggere

Det kan forekomme implikasjoner for personer med lav kreditt score innen som reise bannlyse. Flere millioner av kinesere fikk reisen sin avbestilt på grunn av at de var på en svarteliste. Begrunnelsen er ikke kjent enda, men Busniess Insider spekulerer på at det omhandler seg angående det sosiale kreditt systemet.

Eksklusjon fra privat skoler, dette vil innebære at barn ikke fikk starte i X antall skoler på grunn av foreldrene sine lave kreditt scores.

Hele dette interesserer meg ekstremt, det er som at Kina har gjort livet til ett slags spill hvor du alltid må tenke over hva som er taktisk best for å komme seg videre i livet. Du må alltid tenke på hvordan du skal oppnå den høyeste score. Som å bare skaffe seg venner med en høyere eller lik score. Det er som å sette ett filter på livet, systemet kunne vært smart men det ødelegger det sosiale livet.

Hvis vi sammenligner med hvordan det er i Norge i dag så i mine øyne kommer Norge bedre ut. Vårt system ser på tidligere rulleblad, jobb og inntekt når vi skal skaffe oss ett lån. Dette passer mye bedre, på grunn av at det er relevant i hva vi skal gjøre. Hvem vi begår oss med har ingen relevansen om du burde få lov til å ta ett boliglån.

Det er masse bra som kommer med dette systemet men det er også like mye skummelt som kommer med det. Mitt spørsmål er hva synes du? Er dette ett system vi burde ta i bruk i dagens verden?

  • Hjelper regjeringen identifisere og holde følge med bedrageri og intellektuell eiendomstyveri.
  • Forenkler ett strengt firma miljø når man gir lov til innbyggere å høyne scoren deres av å bruke Alipay. (Måte å betale med å scanne en QR kode)
  • Inntrenging på personvern
  • Er ikke mulig å gjøre feil
  • Mangler tilstrekkelig lovbestemmelser
  • Gir for mye makt til de som laget systemet til å bestemme moral og etikk
  • Muligheten til å skjerme dates. Din blind date vil ikke være så blind uansett (Digitaleconomyforum)

Kilder:

https://digitaleconomyforum.org/chapter-2-chinas-social-credit-system/
https://www.businessinsider.com/?r=US&IR=T